Sågar

Sågar

Att såga i porösa material krväer sina maskiner. Vi har två bra maskiner utvecklade för porösa material såsom tegel, Leca, Poroton, gasbetong eller liknande material. Dessa maskiner fungerar inte i betong eller material med hög cementhalt. Vissa av maskinerna har unika egenskaper som presenterar vid varje maskin.

AS175 från ARBORTECH är en maskin med en unik sågrörelse, den både sågar och bilar samtidigt. Med sina två paralella blad gör den en orbital rörelse som enkelt tar sig igenom material upp till en hårdhet av 50Mpa. Maskinen kan förses med blad för porösa material, blad för trä eller blad för att rensa ut mjukfog. Den har en kraftig motor på hela 1.400w och kan såga så djupt som 170mm. maskinen väger ca 4 kg utan blad. En unik funktion med AS175 är att man kan såga ut en tegelsten från en vägg utan att skada fasaden runt omkring.

E21, är en kedjesåg för porösa material. Den har en kedja försedd med hårdmetallskär som sågar i tegel, Leca gasbetong, Poroton elle liknande material. E21 kan INTE såga i betong eftersom dels har den ingen vatten dels har den inga diamantskär. Sågsvärdet på E21 är 430mm långt. Den är försedd med kastskydd och drivs med el. Effekten är 1.800w, vikt ca 7kg.