Hårdmetallsågblad

Hårdmetallsågblad

Våra sågblad med hårdmetalltänder tillverkas utav en av de större sågbladstillverkarna specialiserade på produkter med hårdmetall. Vi lagerför sågblad för sågning i porösa material samt sågblad för rivning.

RED LABEL, är ett sågblad för tigersåg som sågar i tegel, Leca, gasbetong, Poroton och andra liknande material. Skären är sk. självslipande vilket innebär lång hållbarhet. Detta blad finns i längderna 235-,300- och 450mm längd, alla med en höjd av 40mm. Dessa blad är styvare än flera andra blad på marknaden vilket gör att bladet inte "sticker" iväg i materialet så lätt. Tandavstånd 12 mm.

YELLOW LABEL, är ett sågblad för tigersåg som sågar i tegel, Leca, gasbetong, Poroton och andra liknande material. Detta blad har den unika funktionen att det även kan såga genom material med spik, fungerar utmärkt vid rivning av t.ex. fönster. Skären är sk. självslipande vilket innebär lång hållbarhet. Detta blad finns i längderna 235-, 350- och 450mm alla med en höjd av 40mm. Dessa blad är styvare än de flesta andra blad på marknaden vilket gör att bladet inte "sticker" iväg i materialet så lätt. Tandavstånd 6mm.

GREEN LABEL eller SHARK som vi kallar detta blad. Ett blad för tigersåg, ett riktigt rivblad!. Här är ett blad som sågar i trä, trä med spik, gipsväggar, laminat, plywood, glasfiber, fiberförstärkt plast, PVC. Fungerar fantastiskt vid fönsterbyte eller helt enkelt riva väggar, köksinredningar eller liknande. Bladen har en blandning av hård- och BI-metalltänder. Namnet SHARK komer från det att tänderna är formade som hajtänder d.v.s sågar lika bra i båda riktningarna. Bladen finns i längderna 150-, 235- och 300mm alla med en höjd av 22mm. Tandavstånd 4mm.

Redlabel1
Redlabel2
Redlabel
Yellolabel1
Yellolabel2
Yellowlabel
Shark1
Shark2
Shark3