Service och Garanti

Service och Garanti

Vår målsättning är att ha produkter med hög kvalitet, trots detta kan olyckan vara framme och saker kan sluta fungera. 

Ifall det skulle inträffa att man behöver serva maskiner och utrustning som vi levererat är ni välkomna att kontakta oss så informerar vi om våra serviceverkstäder som inte bara utför garantireparationer utan även utför löpande underhåll på produkterna.


Garanti


Våra produkter har 1 års garanti från inköpsdatumen som anges på fakturan från oss eller från er lokala återförsäljare.


Garantin omfattar fel eller skador på utrustningen som skulle kunna hänföras till material eller produktionsfel som fanns då verktyget/maskinen levererades.Garanting omfattar inte följande:


  • Arbete på verktyget/maskinen som utförts av annan än vår auktoriserade serviceverkstad.


  • Underhåll som krävs på grund av normalt slitage


  • Arbete som krävs då verktyget/maskinen utsatts för överdriven belastning


  • Arbete som krävs på grund av att verktyget/maskinen använts på annat sätt än det avsedda


  • Arbete som krävs på grund av att verktyget/maskinen har använts med olämpliga tillbehör


  • Garantin gäller ej förslitningsmaterial