Trattspruta

En trattspruta med "pistol" i nylon, enkel att rengöra och serva. Trattsprutan har en behållare i plast med ca 8 liters volym. Med en munstyckeskiva med 9 hål kan man skapa de flest önskade strukturerna. Trattspruta används i första hand för att lägga på ytstrukturen sk. stänkputs på en putsad yta med eller utan färg. Trattsprutan ansluts till en kompressor med en minsta kapacitet på 200 L/min, max 2 bars tryck.

Trattspruta