Fasad

Fasad

Att sälja utrustning för fasadarbete har blivit lite av en specialitet för oss. Här hittar du verktyg för renovering av fasader, i först hand tegelfasader men även för putsade fasader. 


Vi säljer marknadens mest använda fogmaskin MAGIC PLUS tillverkad i Italien. Den finns i flera olika modeller men MP/80 är den som idag främst används för att foga om mellan tegelstenar, natursten eller gatsten. Den anänds även för att pumpa olika typer av bruk. Det mest kända objektet där maskinen använts är vid renoveringen av Stockholms slott där man bytte ornament runt fönsterna. När man behövde pumpa in bruk bakom stenornamenten användes MP/80 för ändamålet. En maskin som med sin smidighet och lilla yttre gjorde ett stort arbete och sparade många dryga arbetstimmar.


Fogrensverktyg ingå i vårt sortiment, både diamantskivor som frässtift.


ROKAMAT är ett innovativt fabrikat med flera fantastiska maskiner för fasadbearbetning.