E21, är en kedjesåg för porösa material. Den har en kedja försedd med hårdmetallskär som sågar i tegel, Leca gasbetong, Poroton elle liknande material. E21 kan INTE såga i betong eftersom dels har den ingen vatten dels har den inga diamantskär. Sågsvärdet på E21 är 430mm långt. Den är försedd med kastskydd och drivs med el. Effekten är 1.800w, vikt ca 7kg.

SÅGAR

Att såga i porösa material krväer sina maskiner. Vi har tre bra maskiner utvecklade förporösa material såsom tegel, Leca, Poroton, gasbetong eller liknande material. Dessa maskiner fungerar inte i betong eller material med hög cementhalt. Vissa av maskinerna har unika egenskaper som presenterar vid varje maskin.
AS170 från ARBORTECH är en maskin med en unik sågrörelse, den både sågar och bilar samtidigt. Med sina två paralella blad gör den en orbital rörelse som enkelt tar sig igenom material upp till en hårdhet av 50Mpa. Maskinen kan förses med blad för porösa material, blad för trä eller blad för att rensa ut mjukfog. Den har en kraftig motor på hela 1.250w och kan såga så djupt som 170mm. maskinen väger ca 4 kg utan blad. En unik funktion med AS170 är att man kan såga ut en tegelsten från en vägg utan att skada fasaden runt omkring.
EDB480 är en sk. svärdsåg. Försedd med två paralella blad försedda med tänder av hårdmetall sågar den effektivt genom Leca, gasbetong, Poroton, tegel, trä, PVC och mineralull. Maskinen har en robust konstruktion som tål tuffa tag. Motorn är på hela 1.800 w, det behövs för att driva sågbladen som är på hela 480 mm. Främre handtag kan skiftas mellan höger eller vänster sida. Vikt på maskinen är 6,1 kg.